Öne Çıkanlar sanayi üretim endeksi haberleri Mayıs ayı sonuna kadar 16 Eylül 2016 gündem özeti çimsa genel müdürü nevra özhatay Sinat Haftanin Körfez Krizi Futbola Vurdu nar Uluslararası Hukuk kongresi babalar salim ünsal Robinho ygsye girecklere önemli duyurular

Ağustos 2016'da Kurulan Ve Kapanan Şirket İstatistikleri

TOBB, ağustos ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin verileri paylaştı. 2016 Ağustos ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %44,51 artış, kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre % 7,92 azalış oldu.

İl bazında 2015 ağustos ayında kurulan şirket sayısı Ankara'da 680 iken 2016 ağustos ayında 523'e gerilerken kapanan şirket sayısı 162'den 144'e düştü. İstanbul'da ise kurulan şirket sayısı 2015 ağustos ayında 1.899'dan 1.721'e gerilerken kapanan şirket sayısıda 1.130'dan 1.034'e geriledi. 
2016 Ağustos ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %44,51 artış oldu.

 • Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısında %44,51 oranında, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %59,56 oranında ve kurulan kooperatif sayısında %47,62 oranında artış olmuştur.
 • Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %15,82 oranında, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %0,35 oranında ve kapanan kooperatif sayısında %6,67 oranında artış olmuştur.
Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre % 7,92 azalış oldu.
 • 2016 yılı Ağustos ayında, 2015 yılı Ağustos ayına göre kurulan şirket sayısında %10,22 oranında ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %4,32 oranında azalış olurken, kurulan kooperatif sayısında %31,91 oranında artış olmuştur. 
 • 2016 yılı Ağustos ayında, kapanan şirket sayısı 2015 yılı yılının aynı ayına göre %7,92 oranında, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %10,66 oranında ve kapanan kooperatif sayısında %17,24 oranında azalış olmuştur. 
2016 yılı ilk 8 ayında kurulan şirket sayısı, 2015 yılının aynı dönemine göre %0,96 azaldı.
 • 2016 yılının 8 aylık döneminde, 2015 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı %0,96 oranında, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %13,94 oranında ve kurulan kooperatif sayısında %13,81 oranında azalış olmuştur.
 • Aynı dönemler için kapanan şirket sayısı %22,06 oranında, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %9,13 oranında ve kapanan kooperatif sayısında %22,04 oranında azalış gözlenmiştir.
2016 Ağustos Ayı Genel Görünümü
İlan Türü Şirket Türü AĞUSTOS
2016
 
TEMMUZ
2016
 
Bir Önceki
Aya Göre
Değişim (%)
AĞUSTOS
2015
 
Bir Önceki
Yıla Göre
Değişim (%)
OCAK-AĞUSTOS Arası
2015 2016 Değişim (%)
Kurulan Şirket 4.471 3.094 44,51 4.980 -10,22 44.775 44.347 -0,96
Kooperatif 62 42 47,62 47 31,91 637 549 -13,81
Gerçek Kişi Tic. İşl. 2.813 1.763 59,56 2.940 -4,32 32.455 27.932 -13,94
Tasfiye Şirket 897 663 35,29 728 23,21 7.835 8.039 2,6
Kooperatif 199 192 3,65 126 57,94 1.198 1.164 -2,84
Kapanan Şirket 593 512 15,82 644 -7,92 8.233 6.417 -22,06
Kooperatif 96 90 6,67 116 -17,24 1.089 849 -22,04
Gerçek Kişi Tic. İşl. * 1.132 1.128 0,35 1.267 -10,66 13.570 12.331 -9,13
* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir. 2016 yılı Ağustos ayında 2,813 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştur, hiç adi ortaklık yapılmamıştır.
* *  Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. 2016 yılı Ağustos ayında 559, Ocak-Ağustos döneminde 5.637 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.
 
2016 Ağustos ayında sadece Tunceli'de şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.
 • 2016 yılı Ağustos ayında kurulan toplam 4,533 şirket ve kooperatifin %80.85’i limited şirket,            %17.78’i anonim şirket, %1,37’si ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %38,05’ı İstanbul, %11,85’i Ankara, %6,55’i İzmir’de kurulmuştur.
 • Bu ay sadece Tunceli ilinde şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir. 2016 yılının ilk 8 ayında Tunceli’de 14 şirket kurulmuş ve şirket kapanışı olmamıştır. 
  2016 Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre             %5,06 oranında arttı.
 • 2016 yılı ilk 8 ayında toplam 44.896 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 35.740 limited şirket, toplam sermayenin %35,94’ini, 8,597 anonim şirket ise %64,05’ünü oluşturmaktadır. Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Temmuz ayına göre %5,60 oranında artmıştır.
2016 Yılında Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları
Şirket Türleri Genel Toplam
Anonim Kollektif Komandit Limited Kooperatif
OCAK-HAZİRAN Sayı 7.114 8 29.660 445 37.227
Sermaye (TL) 6.719.039.206 710.002 3.571.338.905 10.291.088.113
TEMMUZ Sayı 677 2 0 2.415 42 3.136
Sermaye (TL) 523.031.729 1.005.000 0 300.878.150 824.914.879
AĞUSTOS Sayı 806 3.665 62 4.533
Sermaye (TL) 435.164.796 435.971.300 871.136.096
TOPLAM Sayı 8.597 10 0 35.740 549 44.896
Sermaye (TL) 7.677.235.731 1.715.002 0 4.308.188.355 0 11.987.139.088
 
2016 Ağustos ayında 1.391 şirket ve kooperatif ticaret sektöründe, 841 gerçek kişi inşaat sektöründe kuruldu.
 • 2016 Ağustos ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; 1.391’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 864’ü inşaat, 574’ü imalat sektöründedir.
 • 2016 Ağustos ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 889’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 841’i inşaat, 285’i imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 186’sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 132’si inşaat, 90’ı imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 457’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 166’ü inşaat, 137’i imalat sektöründedir. 2016 Ağustos ayında kurulan 62 Kooperatifin 28’i Konut Yapı Kooperatifidir.
 • 2016 Ağustos ayında kurulan 62 Kooperatifin 28’i Konut Yapı Kooperatifi, 9’u Sulama Kooperatifi, 6’sı İşletme Kooperatifi olarak kurulmuştur.
 • 2016 yılının ilk 8 ayında kurulan 549 kooperatifin 243’ü Konut Yapı Kooperatifi, 72’si Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 43’ü Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kurulmuştur.
2016 Ağustos ayında 337 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.
 • 2016 Ağustos ayında kurulan 337 yabancı ortak sermayeli şirketin 150’si Suriye, 26’sı Irak, 27’si İran ortaklı olarak kurulmuştur.  
2016 yılı ilk 8 ayında;
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 3.123’dir. Bu şirketlerin 1252’si Suriye, 203’ü Irak,  196’sı İran ortaklıdır.
 • Kurulan 3.123 yabancı ortak sermayeli şirketin 423’ü anonim, 2,700’ü limited şirkettir. Bu şirketlerin 329'u İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 286’sı Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret ve 212’si Gayrimenkul acenteleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 89,85’i yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.
2016 Yılında Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketlerin Genel Görünümü
Anonim Limited Genel Toplam
OCAK-HAZİRAN Sayı 347 2.209 2.556
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL) 322.612.050 345.990.425 668.602.475
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL) 284.742.696 315.320.321 600.063.017
Yabancı Ortak Sermaye Oranı  (%) 88,26 91,14 89,75
TEMMUZ Sayı 36 194 230
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 11.350.000 36.670.000 48.020.000
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 6.813.500 34.725.890 41.539.390
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 60,03 94,7 86,5
Sayı 40 297 337
AĞUSTOS Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 7.885.000 46.382.000 54.267.000
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 7.279.500 43.769.800 51.049.300
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 92,31 94,37 94,07
TOPLAM Sayı 423 2.700 3.123
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL) 341.847.050 429.042.425 770.889.475
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL) 298.835.696 393.816.011 692.651.707
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 87,42 91,79 89,85
 


 
 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.