Öne Çıkanlar türkiye pkk çin Çocukerkil Türk EğitimSen Genel Başkanı Talip Geylan diyanet işleri başkanlığı terörist Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ABD Başkanı Donald Trump ataşehir belediyesi kemal kılıçdaroğlu haberleri soner çetin

Nüfusun Yüzde 15,2'sini Genç Nüfus Oluşturdu

Türkiye'nin 2022 yılı sonu itibarı ile 85 milyon 279 bin 553 kişi olan toplam nüfusun yüzde 15,2' sini genç nüfus oluşturdu. Toplam nüfusun yüzde 15,2' sini oluşturan genç nüfus ise  12 milyon 949 bin 817 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Gençlik İstatistiklerini açıkladı. Buna göre; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 949 bin 817 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun %15,2'sini oluşturdu. Genç nüfusun %51,2'sini erkek nüfus, %48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu.

 

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2030 yılında %14,0, 2040 yılında %13,4, 2060 yılında %11,8 ve 2080 yılında %11,1'e düşeceği öngörüldü. 

 

Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 1935-2080Kaynak: TÜİK, Genel Nüfus Sayımları, 1935-1990
              TÜİK, Nüfus Tahminleri, 2000
              TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2007-2022
              TÜİK, 2018 Nüfus Projeksiyonları, 2030-2080

 

Türkiye'nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü

 

Türkiye'nin genç nüfus oranının %15,2 ile Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında genç nüfus ortalaması %10,5 oldu. AB üye ülkeleri arasında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla %12,8 ile İrlanda, %12,3 ile Hollanda ve %12,2 ile Danimarka olduğu, en düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla %9,1 ile Bulgaristan, %9,3 ile Çekya, %9,4 ile Slovenya ve Letonya olduğu görüldü. 

 

Genç nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2022Kaynak: Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) Veri Tabanı, 2022
              TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2022

 

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il %22,0 ile Hakkari oldu

 

ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, %22,0 ile Hakkari oldu. Bu ili %21,7 ile Şırnak ve %21,1 ile Siirt izledi. 

 

Genç nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2022Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2022

 

Genç nüfus oranının en düşük olduğu il %12,3 ile Muğla ve Balıkesir oldu. Bu illeri %12,7 ile Ordu, %12,8 ile Tunceli, Sinop ve Kırklareli illeri izledi.

 

İllere göre genç nüfus oranı, 2022Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2022

 

Genç nüfusun %30,2'sinin 20-22 yaş grubunda yer aldığı görüldü

 

Genç nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde 2022 yılında genç nüfusun %29,7'sinin 15-17 yaş grubunda, %19,1'inin 18-19 yaş grubunda, %30,2'sinin 20-22 ve %21,0'inin ise 23-24 yaş grubunda yer aldığı görüldü.

 

Yaş grubuna göre genç nüfus oranı, 2022Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2022

 

Beklenen yaşam süresi 15 yaşındaki genç nüfus için 63,6 yıl oldu

 

Hayat Tabloları, 2019-2021 sonuçlarına göre doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 77,7 yıl, erkekler için 75,0 yıl ve kadınlar için 80,5 yıl oldu.

 

Türkiye'de çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki gençler için kalan yaşam süresinin ortalama 63,6 yıl, erkekler için 61,0 yıl ve kadınlar için 66,4 yıl olduğu görüldü. Diğer bir ifade ile 15 yaşına ulaşan genç kadınların genç erkeklerden ortalama 5,4 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi. 

 

Yaş ve cinsiyete göre genç nüfusun beklenen yaşam süresi, 2019-2021Kaynak: TÜİK, Hayat Tabloları, 2019-2021

 

Evli olan genç kadınların oranı, evli olan genç erkeklerin oranının 3,8 katı oldu

 

Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Genç erkek nüfusun 2022 yılında %96,3'ünün hiç evlenmemiş, %3,6'sının evli, %0,1'inin boşanmış olduğu görülürken genç kadın nüfusun %85,8'inin hiç evlenmemiş, %13,7'sinin evli, %0,4'ünün ise boşanmış olduğu görüldü.

 

Kadınlarda yükseköğretimde net okullaşma oranı %49,2 oldu 

 

Türkiye'de 2020/'21 öğretim yılında %44,4 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2021/'22 öğretim yılında %44,7'ye yükseldi. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde bu oran %40,5'ten %40,3'e düşerken kadınlarda %48,5'ten %49,2'ye yükseldi.

 

Eğitim seviyesi ve cinsiyete göre net okullaşma oranı, 2021/'22Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim, 2021/'22

 

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı %24,2 oldu

 

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerde işgücüne katılma oranı, 2021 yılında %41,7 iken 2022 yılında %43,8 oldu. Genç erkeklerde işgücüne katılma oranı 2021 yılında %53,1 iken 2022 yılında %56,2, genç kadınlarda ise bu oran 2021 yılında %29,7 iken 2022 yılında %31,0 oldu.

 

Gençlerde işsizlik oranı, 2021 yılında %22,6 iken 2022 yılında %19,4 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2021 yılında %19,4 iken 2022 yılında %16,4, genç kadınlarda ise bu oran 2021 yılında %28,7 iken 2022 yılında %25,2 oldu.

 

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2021 yılında %24,7 iken 2022 yılında %24,2 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2021 yılında %17,5 iken 2022 yılında %16,4, genç kadınlarda ise bu oran 2021 yılında %32,4 iken 2022 yılında %32,3 oldu.

 

Cinsiyete göre kurumsal olmayan genç nüfusun işgücü durumu, 2022Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 2022

 

İstihdamdaki gençlerin %53,5'i hizmet sektöründe yer aldı

 

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre genç nüfusun istihdam oranı, 2021 yılında %32,2 iken 2022 yılında %35,3'e yükseldi. Genç erkeklerde istihdam oranı 2021 yılında %42,8 iken 2022 yılında %46,9, genç kadınlarda bu oran 2021 yılında %21,2 iken 2022 yılında %23,2 oldu. 

 

Genç nüfusun istihdamı sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2022 yılında %15,1'inin tarım sektöründe, %31,4'ünün sanayi sektöründe, %53,5'inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. İstihdam edilen genç erkeklerin %14,0'ünün tarım sektöründe, %36,7'sinin sanayi sektöründe, %49,3'ünün hizmet sektöründe yer aldığı görülürken genç kadınların %17,5'inin tarım, %20,3'ünün sanayi, %62,2'sinin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

 

Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten gençlerin oranı %84,8 oldu

 

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerden genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirtenlerin oranı 2021 yılında %69,3 iken 2022 yılında %69,2 oldu. Genel sağlık durumundan orta seviyede memnun olduğunu belirtenlerin oranı 2021 yılında %18,5 iken 2022 yılında %19,5, memnun olmadığını belirtenlerin oranı ise 2021 yılında %12,1 iken 2022 yılında %11,3 oldu.

 

Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten 18-24 yaş grubundaki genç nüfus oranı 2021 yılında %83,5 iken 2022 yılında %84,8 oldu. Genel sağlık durumundan orta seviyede memnun olduğunu belirtenlerin oranı 2021 yılında %11,1 iken 2022 yılında %10,5, memnun olmadığını belirtenlerin oranı ise 2021 yılında %5,4 iken 2022 yılında %4,7 oldu.

 

Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten 18-24 yaş grubundaki genç erkek nüfus oranı 2021 yılında %85,9 iken 2022 yılında %89,9 oldu. Genel sağlık durumundan orta seviyede memnun olduğunu belirtenlerin oranı 2021 yılında %8,5 iken 2022 yılında %6,1, memnun olmadığını belirtenlerin oranı ise 2021 yılında %5,6 iken 2022 yılında %4,0 oldu.

 

Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten 18-24 yaş grubundaki genç kadın nüfus oranı 2021 yılında %81,0 iken 2022 yılında %79,5 oldu. Genel sağlık durumundan orta seviyede memnun olduğunu belirtenlerin oranı 2021 yılında %13,9 iken 2022 yılında %15,1, memnun olmadığını belirtenlerin oranı ise 2021 yılında %5,1 iken 2022 yılında %5,4 oldu.

 

Cinsiyete göre genç nüfusun genel sağlık durumundan memnuniyet düzeyi, 2021, 2022Kaynak: TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2021, 2022 

 

Kendini mutlu veya orta seviyede mutlu hissettiğini belirten gençlerin oranı %84,3 oldu

 

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerden kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı %49,7 iken kendini orta seviyede mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı %34,5, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise %15,9 oldu.

 

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı %47,9 iken kendini orta seviyede mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı %36,4, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise %15,7 oldu.

 

Kendini mutlu hissettiğini belirten 18-24 yaş grubundaki genç erkek nüfusun oranı %44,1 iken kendini orta seviyede mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı %37,2, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise %18,7 oldu. Kendini mutlu hissettiğini belirten 18-24 yaş grubundaki genç kadın nüfusun oranı %51,9 iken kendini orta seviyede mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı %35,6, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise %12,5 oldu.

 

Cinsiyete göre genç nüfusun genel mutluluk düzeyi, 2022Kaynak: TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2022

 

Gençlerin mutluluk kaynağı olarak sağlık, ilk sırada yer aldı

 

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında %43,8 ile sağlık, ilk sırada yer aldı. Bunu, %23,4 ile başarı, %15,5 ile sevgi izledi. Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde %39,4 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu %27,9 ile başarı ve %17,0 ile para takip etti. Genç kadınlarda ise %48,3 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu %21,6 ile sevgi ve %18,6 ile başarı takip etti.

 

Cinsiyete göre gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler, 2022Kaynak: TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2022
Grafikteki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

 

Gençlerin %82,4'ü işinden memnun olduğunu belirtti

 

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında, gençlerin %82,4'ü çalıştığı işinden memnun olduğunu, %52,9'u elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı %82,5, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı %55,4 olurken genç kadınlarda ise bu oranlar %82,2 ve %48,2 olarak gerçekleşti.

 

Gençlerin %67,0'si almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti

 

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında, gençlerin %67,0'si şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti. Bu oran genç erkeklerde %65,6 iken genç kadınlarda %68,5 oldu.

 

Gençler en fazla dışsal yaralanma ve zehirlenmeler sonucu hayatını kaybetti

 

Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre 2021 yılında ölen 15-24 yaş grubundaki gençlerin %38,2'si dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada %8,2 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler ve üçüncü sırada %7,7 ile sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları takip etti.

 

Ölüm nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle hayatını kaybeden genç erkeklerin oranı %42,3, genç kadınların oranı %28,3 oldu. İyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeni ile hayatını kaybeden genç erkeklerin oranı %6,9, genç kadınların oranı %11,4 oldu.

 

Ölüm nedeni ve cinsiyete göre ölen gençlerin oranı, 2021Kaynak: TÜİK, Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2021
Grafikteki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir. 

 

İnternet kullanan gençlerin oranı %96,9 oldu

 

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre 16-24 yaş grubundaki genç nüfusun İnternet kullanım oranı, 2021 yılında %97,1 iken 2022 yılında %96,9 oldu. İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde 2021 yılında %98,4 iken 2022 yılında %97,6, genç kadınlarda ise 2021 yılında %95,6 iken 2022 yılında %96,1 oldu.

 

Cinsiyete göre gençlerin İnternet kullanım oranı, 2013-2022

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.